Kardiologická ambulance

MUDr. Lubomír Pollák

Informace o ambulanci

Naše kardiologická ambulance je zaměřena na neinvazivní diagnostiku a léčbu hrozících či již známých  srdečních onemocnění včetně upřesnění závažnosti a léčby hypertenzní nemoci.Podle charakteru konkretního nálezu je pak doporučován vhodný způsob léčby. V případě konzervativní léčby jsou vybrané závažnější  diagnozy sledovány a léčeny v ambulanci. Je li zjištěn důvod k invazivnímu způsobu léčby, jsou pak kontaktována specializovaná regionální i nadregionální kardiocentra.U vybraných pacientů po chirurgických zákrocích na srdci je poskytována pravidelná dispenzární péče ambulancí. Jedná se o některé pacienty po implantaci stentů do poškozených koronárních tepen, po jejich operativním přemostění (bypassy), po  výměně poškozených srdečních chlopní, po radioablačních technikách odstraňujících některé arytmie, po implantaci různých variant kardiostimulátorů a po transplantacích srdce. 
Seznam vyšetření 
komplexní kardiologické vyšetření
klidové ekg  12 svodů
ergometrie-zátěžové ekg
echokardiografie - transtorakální (TTE )
Holter ekg ( 24-48 hodinové nepřetržité monitorování 3 svodového ekg )
Holter Tk  ( 24-48 hodinové nepřetržité monitorování krevního tlaku )
dlouhodobý  selfmonitoring (vlastní záznam ) ekg systémem tzv.„rytmokarty „
odběry krve pro kompletní škálu laboratorních vyšetření(smluvní laboratoře SN Opava)
monitoring Quickova času ( INR )odběrem krve ze žíly
okamžité zjištění hodnoty Quickova času ( INR ) odběrem kapky krve z prstu
 
Přístrojové vybavení Echokardiograf  GE VIVID S60
12 sv ekg ELI 250
X-SCRIBE  ergometrický systém,veloergometr-Ergoline
H-SCRIBE  ekg holterovský systém,4 záznamníky H3+
Mobil-O-Graph tlakový holterovský systém,3 záznamníky
CardiCare, CardioCheck rytmokarty
CoaguCheck pro okamžité vyhodnocení Qickova času(INR)
zařízení pro elektronickou dokumentaci výsledků vyšetření v elektronické podobě s certifikátem autorizovaného podpisu


 Výrobce EKG, holterovského EKG a tlakového přístroje včetně vyhodnocovacího software a software pro vyhodnocování ergometrie: Mortara instr., Milwaukee WI,USA GDPR

Audit GDPR splněn.